Kekuatan Semangat Dan Tekad

Uṭṭhānenappamādena, saññamena damena ca; Dῑpaṁ kayirātha medhāvῑ, yaṁ ogho nābhikῑrati. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana, membuat pulau bagi dirinya sendiri, yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. (Dhammapada syair 25) ~ Macam-macam Banjir Dalam Dῑgha Nikāya Sangῑti Sutta (DN 33), Sang Buddha mengelompokkan ada empat macam banjir (Pāḷi: Ogha), Read more about Kekuatan Semangat Dan Tekad[…]